ראש המשלחת סגן קרפר אלמ דר חגי פרנקל עם הפראמדיקים של מדא עומרי הוכמן ויונת דסקל – צילום דוברות מדא