סיור ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף לחירום של ועדת חוץ וביטחון במדא – צילום דוברות מדא 8.2.18 (6)