אלונה-שכטר-וחיילת-פצועה-בבית-החולים-שיבא-תל-השומר-צילום-אלמוג-שכטר.-התמונה-מאושרת-לשימוש-ופרסום-ללא-תמורה-2